6 lipca 2020

innogy Stoen Operator wdrożył kwalifikowany podpis elektroniczny.

Dla wygody klientów innogy Stoen Operator kilka tygodni temu uruchomił nowy portal przyłączeniowy. Teraz przyszła pora na kolejne usprawnienie, tzn. wdrożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wdrożone przez spółkę rozwiązania umożliwiają klientom składanie wniosków i podpisywanie umów o przyłączenie bez potrzeby wychodzenia z domu, z wykorzystaniem elektronicznych rozwiązań.

W przypadku zamiaru podpisania umowy o przyłączenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przy składaniu wniosku o określenie warunków przyłączenia, koniecznie należy wybrać odpowiednią opcję otrzymania dokumentów, stanowiących odpowiedź na złożony wniosek. Przygotowane dokumenty zostaną przesłane na podany na wniosku adres e-mailowy.

Możliwe jest również otrzymanie odpowiedzi na wniosek o zapewnienie możliwości przyłączenia, podpisanej przez innogy Stoen Operator Sp. z o.o. kwalifikowanym podpisem elektronicznym, po wybraniu odpowiedniej opcji na etapie składania tego wniosku.

Portal przyłączeniowy dostępny jest pod adresem: https://przylacza.innogystoenoperator.pl/

https://www.innogystoenoperator.pl/pl/aktualnosc/wdrozylismy-kwalifikowany-podpis-elektroniczny