18 września 2020

Tauron Dystrybucja przeprowadził pierwsze w Polsce prace płużenia kabli z wykorzystaniem pługa głębinowego.

Tauron Dystrybucja przeprowadził pierwsze w Polsce prace płużenia kabli z wykorzystaniem pługa głębinowego. Przeprowadzone do tej pory pilotaże mechanicznego układania kabli, zarówno w Tauron Dystrybucja jak i w innych OSD bazowały na technologii wykorzystującej pług wibracyjny.

Płużenie to metoda pozwalająca na mechaniczne ułożenie linii kablowej w ziemi bez potrzeby wykonywania rowu kablowego. Podczas prac nie następuje przemieszanie warstw ziemi, co mogłoby niekorzystnie wpływać na uprawy w terenach wiejskich. Nie ma również zagrożenia uszkodzenia np. korzeni drzew znajdujących się w pobliżu. Szerokość wykopu, w którym finalnie ułożony jest kabel, to zaledwie kilka centymetrów. Sam kabel natomiast ma podwyższone parametry techniczne, co zapewni jego dłuższą bezawaryjną pracę.

Testy technologii płużenia spółka prowadziła już w zeszłym roku, jednak z wykorzystaniem innego, mniej zaawansowanego technicznie urządzenia.

Technologia płużenia może być wykorzystywana przy pracach ziemnych usprawniających, modernizujących lub rozbudowujących sieci energetycznej średniego napięcia (SN). W przypadku prac na sieci Tauron Dystrybucja przeprowadzone płużenie dotyczyło przebudowy linii napowietrznej SN na linię kablową oraz budowy powiązania linią średniego napięcia pomiędzy dwoma stacjami transformatorowymi. Prace zostały przeprowadzone we współpracy z firmą Ensto.

Prace pilotażowe prowadzone były w Tauron Dystrybucja w dwóch lokalizacjach. Na terenie Oddziału w Opolu w miejscowości Zameczek koło Kluczborka, gdzie kabel został położny na odcinku ok. 1 200 m oraz w miejscowości Stara Wieś/Słopnice koło Limanowej. W tej drugiej lokalizacji płużenie odbyło się na odcinku ok. 800 m. Płużenie kabli SN zostało wykonane pługiem ciągnionym o podwoziu kołowym przy wykorzystaniu kabla trzyżyłowego o zwiększonej odporności powłoki zewnętrznej na uderzenia i wgniecenia.

Zalety technologii to przede wszystkim szybkie tempo przeprowadzenia prac, mniej zaangażowanych osób w ich trakcie, co przekłada się na zmniejszenie kosztów położenia kabla. Kolejną przewagą tej metody nad tradycyjną jest zdecydowanie mniejsza ingerencja w teren, a tym samym możliwość szybszego przywrócenia terenu do stany wyjściowego.

Na koniec 2019 roku Tauron Dystrybucja posiadał 25 125 km linii energetycznych kablowych średnich napięć (SN), a więc linii przebiegających trasami pod ziemią. W kwietniu br. spółka podała, że planuje przebudowę ponad 22 tys. km istniejących linii napowietrznych średniego napięcia (SN) na linie kablowe do 2040 r. Łącznie z już przebudowanymi liniami będzie to oznaczało 75% udziału sieci kablowych.

https://wysokienapiecie.pl/feeds/tauron-przeprowadzil-przeprowadzil-pierwsze-w-polsce-prace-pluzenia-kabli/