19 stycznia 2021

PGE Dystrybucja Oddział Warszawa użytkuje nowy mobilny agregat prądotwórczy o mocy 400 kVA

PGE Dystrybucja poinformowała, że Rejon Energetyczny Pruszków w Oddziale Warszawa użytkuje nowy agregat prądotwórczy o mocy 400 kVA. Agregat jest wykorzystywany do zapewnienia zasilania odbiorcom, gdy z różnych przyczyn następuje wyłączenie stacji transformatorowej (SN/nn) lub linii energetycznej.

Agregat, wykonany w wersji obudowanej wyciszonej w pełni odpornej na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych, jest zamontowany na podwoziu samojezdnym z napędem 4x4. Samochód posiada też solidną wyciągarkę do wykorzystania w trudnym terenie. Taki samochód musi być oznakowany żółtymi światłami ostrzegawczymi jako pojazd specjalny. Sam agregat wyposażono w automatykę o pełnej, dwustronnej synchronizacji oraz komplet przewodów, urządzeń i akcesoriów, które umożliwiają jego sprawne podłączenie do stacji.

Agregat zapewnia bezpieczeństwo przy podłączaniu, użytkowaniu i odłączaniu urządzenia, co jest niezwykle ważne dla ekip technicznych pracujących przy sieci energetycznej. Dla odbiorców natomiast najważniejszy jest fakt, że podłączenie i odłączenie agregatu może odbywać się przy nieprzerwanej dostawie energii, a samo przełączenie zasilania z sieci na agregat i powrotnie następuje bezprzerwowo. Dla odbiorców użycie agregatu, dzięki automatycznej synchronizacji, jest wręcz niezauważalnie.

Równolegle z wdrożeniem urządzenia w Oddziale Warszawa wszystkie nowo budowane stacje SN/nn wyposażane są w gniazda kompatybilne z wtyczkami agregatu. Rozwiązanie takie znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa i w znaczący sposób usprawnia i skraca czynności związane z podłączeniem sprzętu.

Na terenie działania Rejonu Pruszków agregat zasila odbiorców w przypadkach awarii sieci energetycznej i podczas planowych prac modernizacyjnych, kiedy konieczne jest wyłączenie z pracy transformatora. Mobilny agregat w RE Pruszków ma przepracowane 225 motogodzin (mth) i od lutego do listopada 2020 roku był wykorzystany 32 razy.

https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/mobilny-agregat-pradotworczy-o-mocy-400-kva-w-oddziale-warszawa