20 lipca 2021

Energa-Operator przywraca zasilanie odbiorcom po nawałnicach w centralnej Polsce

Nawałnice, które wystąpiły pod koniec ubiegłego tygodnia, na terenie województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego spowodowały znaczne uszkodzenia sieci energetycznych. W wyniku licznych awarii, energii elektrycznej pozbawionych zostało ponad 200 tysięcy odbiorców. Energetykom udało się już przywrócić zasilanie zdecydowanej większości z nich. Obecnie bez energii elektrycznej pozostaje około dwa tysiące klientów. Pracownicy Energa-Operator dokładają wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić im dostawy energii elektrycznej.

Wichury spowodowały wyłączenie ośmiu linii wysokich napięć,  czterech Głównych Punktów Zasilania oraz blisko 9500 tysiąca stacji średnich napięć. Skale zniszczeń można porównać do tych, jakie spowodował przed kilkoma laty huragan Ksawery. Ekstremalnie silne podmuchy wiatru łamały drzewa, które z dużą siłą spadając na linie energetyczne uszkadzały  je, a nawet powodowały przewrócenie się słupów. Wiatr zerwał również dachy w rozdzielniach dwóch ważnych stacji typu GPZ 110/15 kV, powodując m.in. zalanie i uszkodzenie urządzeń w tych obiektach.

Wcześniej ogłoszone, na podstawie prognoz pogody, przygotowania organizacyjne umożliwiły szybką reakcję pogotowia energetycznego. W terenie cały czas pracuje nawet ponad 130 brygad, również tych należących do firm zewnętrznych. W pierwszych dniach po nawałnicy udało się przywrócić zasilanie większości odbiorców. Załączone zostały również wszystkie z Głównych Punktów Zasilania oraz linie wysokiego napięcia. Obecnie bez energii elektrycznej pozostaje około dwa tysiące klientów. Głównie z płockiego Oddziału Energa-Operator.

Naprawa linii wysokiego oraz średniego napięcia jest niezbędna do zasilenia linii niskiego napięcia, a tym samym odbiorców końcowych. Zasilanie przywracane jest obecnie na ostatnich pozbawionych go liniach średniego napięcia.  Trwają również intensywne prace związane z lokalizacją i naprawą uszkodzeń na liniach niskich napięć i przyłączy.

Znaczną przeszkodę przy usuwaniu awarii stanowią przewrócone na ziemię drzewa, które utrudniają poruszanie się w terenie i dostęp do uszkodzonych miejsc na sieci. Ekipom Energa-Operator w dostaniu się do nich pomaga straż pożarna.  Napraw nie ułatwiają również zmienne warunki pogodowe, które w poprzednich dniach wywołały kolejne awarie, a także bardzo rozmokły na skutek wzmożonych opadów grunt.

W przypadku płockiego oddziału to już trzecia w ostatnich dniach, awaria masowa wywołana skrajnie negatywnymi warunkami atmosferycznymi.

W związku ze skalą zniszczeń, a także obciążeniem ekip pogotowia energetycznego, do akcji usuwania skutków awarii włączono nie tylko wykonawców zewnętrznych, ale również służby pomiarowe Energa-Operator, które pomogą w szybszej lokalizacji uszkodzeń.  

Jeżeli warunki pogodowe nie przyczynią do pogorszenia sytuacji, akcja związana z usuwaniem wszystkich skutków nawałnic może potrwać jeszcze kilka kolejnych dni.

https://energa-operator.pl/aktualnosci/682340/energa-operator-przywraca-zasilanie-odbiorcom-po-nawalnicach-w-centralnej-polsce