14 stycznia 2022

PGE Dystrybucja zakończyła modernizację stacji transformatorowej w Radzicach

Energetycy z PGE Dystrybucja zakończyli modernizację stacji transformatorowej w Radzicach. Dzięki inwestycji poprawi się jakość zasilania mieszkańców, a gmina Drzewica otworzy się na nowych inwestorów.

W minionym tygodniu zakończyła się realizowana przez PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna modernizacja głównego punktu zasilającego (GPZ) Radzice.

Jak podaje spółka modernizacja głównego punktu zasilania w gminie Drzewica przyczyni się do powiększenia potencjału przyłączeniowego odnawialnych źródeł energii oraz otworzy okolicę na nowych inwestorów. Modernizacja wpłynie również na zwiększenie  niezawodności dostaw energii elektrycznej dla mieszkańców. Zastosowane rozwiązania funkcjonalne i techniczne przyczynią się do skrócenia czasu reakcji energetyków w przypadku potencjalnej awarii oraz poprawią bezpieczeństwo obsługi stacji.

Inwestycja warta blisko 10 mln złotych oprócz poprawy niezawodności zasilania odbiorców z  gminy Drzewica wpłynie również na poprawę parametrów funkcjonowania podstacji trakcyjnych PKP -  Radzice i Idzikowice, z których zasilana jest Centralna Magistrala Kolejowa łączącą Warszawę z Krakowem oraz Katowicami.

Przeprowadzone prace polegały na wymianie wyeksploatowanej infrastruktury na nowoczesne urządzenia energetyczne usprawniające funkcjonowanie stacji. Zastosowane rozwiązania wpłyną  na poprawę transmisji danych technicznych do punktu dyspozytorskiego, co ułatwi monitorowanie pracy GPZ. Inwestycja obejmowała również remont budynku nastawni, dróg dojazdowych i kanalizacji oraz przebudowę rozdzielni średniego napięcia. Ze względu na duży zakres robót inwestycja trwała  ponad rok. Wszelkie prace związane z modernizacją obiektu odbywały się bez przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców.

https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/pge-otwiera-gmine-drzewica-na-nowych-inwestorow